Jazda „pod wpływem” ? Co z prawkiem na inne kategorie ?

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu zapadł niedawno bardzo interesujący wyrok, którym zainteresować mogą się wszyscy, którzy utracili prawo do kierowania określonymi pojazdami w wyniku orzeczenia Sądu.
Stan faktyczny prezentował się następująco.
Kierowca posiadał uprawnienia do kierowania samochodem, motocyklem, ciągnikiem oraz traktorem. Podczas rutynowej kontroli trzeźwości wynik wykazał jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu), co oznaczało utratę prawa jazdy i skierowanie prawy do sądu.
Sprawa trafiła do sądu rejonowego, który m.in.. orzekł zakaz prowadzenia pojazdów kategorii „B” na okres trzech lat. Skazany uznał, że skoro zakaz obejmuje samochody osobowe, to nadal może poruszać się pojazdami kategorii „A, C, C+E, T”.
Zwrócił się zatem do właściwego Starosty o wydanie dokumentu prawa jazdy z uprawnieniami, co do których Sąd nie orzekł mu zakazu. Starosta jednak nie wydał takiego dokumentu. Odmowę argumentował interpretacją przepisów Ustawy o kierujących pojazdami, która stanowi, że:
osoba wobec której sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów kategorii „B” nie może ubiegać się o wydanie prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D oraz B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E w czasie obowiązywania orzeczonego zakazu
Kierowca nie dał za wygraną i zaskarżył decyzję Starosty do Samorządnego Kolegium Odwoławczego. W uzasadnieniu kierowca zaznaczył, że to sąd karny, a nie Starosta decyduje o wymiarze kary, które nie wolno w dowolny sposób rozszerzać. SKO oddaliło odwołanie i przyznało staroście rację podtrzymując decyzję o niewydaniu nowego prawa jazdy.
W konsekwencji tych decyzji, oskarżony złożył skargę na decyzję Starosty oraz SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Ten przychylił się do wniosku kierowcy i uchylił decyzję SKO i starosty, stwierdzając obowiązek wydania dokumentu prawa jazdy w zakresie pozostałych kategorii.
W orzeczeniu dostępnym na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu możemy przeczytać, że:
Przepisy art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 października 2014 r., a ustalonym ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami są ewidentnie niezgodne z Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie w jakim pozbawia osoby uprzednio posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi określonych kategorii prawa jazdy, prawa do odzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie tego rodzaju uprawnień odnośnie pojazdów mechanicznych, co do których nie orzeczono wobec nich środka karnego w postaci zakazu ich prowadzenia.
 
Powyższe orzeczenie może stanowić podstawę do odzyskania praw jazdy przez tych kierowców, którym do tej pory Starości nie wydawali dokumentów pomimo, ze wyroki sądów karnych obejmowały zakaz prowadzenia pojazdów w jednej z kilku posiadanych przezeń kategorii.
 
II SA/Po 1034/16 – Wyrok WSA w Poznaniu – orzeczenie jest prawomocne