Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi jedną ze specjalizacji adw. Pawła Ogrodnika. Zapewnia on w tym zakresie profesjonalną obsługę prawną w bardzo szerokim zakresie. Usługi prawne dotyczą porad prawnych, sporządzania informacji i opinii prawnych oraz reprezentowania Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz podziału nieruchomości;
  • reprezentowanie przed organami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego, organami architektoniczno-budowalnymi w trakcie całego procesu budowlanego;
  • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, procesu budowlanego;
  • kompleksowe reprezentowanie przedsiębiorców krajowych i zagranicznych przed organami administracyjnymi oraz sądami obu instancji w toku postępowań związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, a w szczególności w zakresie inwestycji budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących aktualizowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania, ustalania opłat adiacenckich;
  • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości;
  • doradztwo w legalizacji samowoli budowlanej.

 

Dodatkowym atutem Kancelarii jest doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi urzędów administracji publicznej.