Prawo gospodarcze i handlowe

Profesjonalne doradztwo

TLS świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

W ramach obsługi TLS zapewnia pełne doradztwo prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez:

  • udział w spotkaniach z klientami,
  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów,
  • porady i opinie prawne,
  • udział w negocjacjach.

Współpracujący z nami adwokaci reprezentują przedsiębiorców i przedsiębiorstwa przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych, a także przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.

W ramach współpracy z TLS możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.