Szkolenia wewnętrzne

Szczególną formą świadczenia usług prawniczych przez TLS są szkolenia, organizowane dla naszych Klientów lub współorganizowane przez nas z izbami gospodarczymi lub instytucjami naukowymi.

 

Korzystając z praktycznej wiedzy i doświadczenia współpracujących z TLS prawników, proponujemy Państwu prezentacje, wykłady, warsztaty lub indywidualne spotkania, podczas których podzielimy się naszą wiedzą z danej dziedziny lub nauczymy rozwiązywać konkretne problemy prawne.

Przykładowe tematy warsztatów i szkoleń:

  • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki prawa handlowego oraz wobec wierzycieli,
  • zabezpieczenie wykonania umów w obrocie gospodarczym,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako alternatywa dla jednoosobowej działalności gospodarczej.