Zmiany w podatkach dla wynajmujących mieszkania – kwotowe ograniczenie najmu prywatnego

Opublikowany wczoraj projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada, że podatnicy wynajmujący domy i mieszkania będą mogli płacić zryczałtowany 8,5-proc. podatek jeżeli ich przychodny z poprzedniego roku nie przekroczą ustawowego limitu.

Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów zakłada, że podatnicy będą mogli płacić 8,5-proc. ryczałt od najmu prywatnego pod warunkiem, że ich przychody z tego tytułu w roku poprzedzającym rok podatkowym nie przekroczyły 100 tys. zł. Limit ten będzie odnosił się zarówno do osób indywidualnie płacących ryczałt, jak i – łącznie – do małżonków. Będzie dotyczyć też przychodów z tytułu: podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Z uzasadnienia do projektu nie wynika, co się stanie, gdy przychód z najmu w poprzednim roku przekroczy 100 tys. zł. Zdaniem TLS będzie to oznaczało konieczność przejścia od kolejnego roku na ogólne zasady opodatkowania, czyli PIT płacony według skali podatkowej (18 i 32 proc.).

Zmiana w tym zakresie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., co oznaczałoby, że po raz pierwszy pod uwagę będą brane przychody z najmu z 2018 r. Wg TLS podatnicy będą mogli do tego czasu wprowadzić zmiany majątkowe (np. małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę), które pozwolą im również po 2019 r. na korzystanie z 8,5-proc. ryczałtu.

Z danych MF za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł, a więc znacznie poniżej proponowanego przez Ministerstwo Finansów limitu.

Powyższe zmiany dotyczą tylko osób wynajmujących nieruchomości „prywatnie”. Przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być objęte ryczałtem, są bowiem opodatkowane na zasadach ogólnych lub według liniowej stawki 19 proc.